Վիքիպեդիա:Վիքիճամբար 2015/4/7 - Wikiwand
For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Վիքիպեդիա:Վիքիճամբար 2015/4/7.

Վիքիպեդիա:Վիքիճամբար 2015/4/7

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Մասնակից 1

 1. Ագռավաքար (ամրոց, Վասպուրական) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 2. Ազատ Գիրան (գետ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 3. Ալագյոլլար (լիճ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 4. Ալաջա (լեռնագագաթ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 5. Ալթուն հոդվածը տեղանունների բառարանում
 6. Ալլանդա հոդվածը տեղանունների բառարանում
 7. Ախայայլասի հոդվածը տեղանունների բառարանում
 8. Ականից դաշտ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 9. Ակռբի (լեռնաբազուկ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 10. Աղամալ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 11. Աղբուլաղ (լեռ, Ղարաբաղի լեռնահամակարգ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 12. Աղզիս հոդվածը տեղանունների բառարանում
 13. Աղչայ (Զանգիմարի վտակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 14. Աղրի (լեռ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 15. Ամանոս (լեռնաշղթա) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 16. Այամդաղ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 17. Այրիկդաղի հոդվածը տեղանունների բառարանում

Մասնակից 2

 1. Աբելիանի հոդվածը տեղանունների բառարանում
 2. Ագռավաքար (լեռ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 3. Ազատեկ (գետակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 4. Ալագյոլլարըն Բաշի հոդվածը տեղանունների բառարանում
 5. Ալաջայի լեռներ (Կարսի սարահարթ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 6. Ալթուն Գաշըգ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 7. Ալլանկպար հոդվածը տեղանունների բառարանում
 8. Ախանջա հոդվածը տեղանունների բառարանում
 9. Ականիք (դաշտ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 10. Ակռբու հարս փեսա հոդվածը տեղանունների բառարանում
 11. Աղամբարթափա հոդվածը տեղանունների բառարանում
 12. Աղբուլաղ (լեռնանցք, Հայկական Պար) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 13. Աղզուր հոդվածը տեղանունների բառարանում
 14. Աղչայ (Կարմիրի վտակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 15. Աղրի (լեռնագագաթ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 16. Ամանոսի դռներ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 17. Այառլի հոդվածը տեղանունների բառարանում
 18. Այրիճե հոդվածը տեղանունների բառարանում

Մասնակից 3

 1. Աբելլա հոդվածը տեղանունների բառարանում
 2. Ագռավաքար (վանք) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 3. Ազատ քաղաք (ճանպարհային կայան) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 4. Ալագյոլլու հոդվածը տեղանունների բառարանում
 5. Ալաջայի լեռներ (Հայկական Պար) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 6. Ալթուն Գեդիկ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 7. Ալլաուրիա հոդվածը տեղանունների բառարանում
 8. Ախաշեն (լեռնագագաթ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 9. Ականիք (լեռ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 10. Ակռի քար հոդվածը տեղանունների բառարանում
 11. Աղայա հոդվածը տեղանունների բառարանում
 12. Աղբուլաղ (լեռնանցք, Ղարադաղի լեռնահամակարգ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 13. Աղըլկայա հոդվածը տեղանունների բառարանում
 14. Աղչայ (Որոտանի վտակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 15. Աղրիբուջաղ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 16. Ամանոսի երկիր հոդվածը տեղանունների բառարանում
 17. Այաս (ծովախորշ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 18. Այրիյար հոդվածը տեղանունների բառարանում

Մասնակից 4

 1. Աբելլիթափա հոդվածը տեղանունների բառարանում
 2. Ագռավի աղբյուր հոդվածը տեղանունների բառարանում
 3. Ազարմաթա հոդվածը տեղանունների բառարանում
 4. Ալագյոլու հոդվածը տեղանունների բառարանում
 5. Ալաջադաղ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 6. Ալթուն Գետուկ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 7. Ալլաօլար հոդվածը տեղանունների բառարանում
 8. Ախար (հնագույն երկրամաս) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 9. Ականյաց լեռներ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 10. Ակռփի (լեռնաբազուկ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 11. Աղայարյայլասի հոդվածը տեղանունների բառարանում
 12. Աղբուլաղի լեռներ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 13. Աղըռդաղ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 14. Աղչայ (գետակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 15. Աղրիդաղ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 16. Ամանոսի լեռնանցք հոդվածը տեղանունների բառարանում
 17. Այասերդաղ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 18. Այրիչայ (արոտատեղի) հոդվածը տեղանունների բառարանում

Մասնակից 5

 1. Աբեղենք հոդվածը տեղանունների բառարանում
 2. Ագռավուց բույն հոդվածը տեղանունների բառարանում
 3. Ազբուշ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 4. Ալադաղ (գետակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 5. Ալաջա Մեծ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 6. Ալթունդաղ (լեռնաբազուկ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 7. Ալլեբեն հոդվածը տեղանունների բառարանում
 8. Ախարբախար հոդվածը տեղանունների բառարանում
 9. Ականջացավի աղբյուր հոդվածը տեղանունների բառարանում
 10. Ակռփի (քարաժայռ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 11. Աղայի լիճ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 12. Աղբուլաղ (ձմեռանոց) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 13. Աղթամարի խորշ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 14. Աղչար հոդվածը տեղանունների բառարանում
 15. Աղրի դաղ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 16. Ամանոսյան դռներ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 17. Այասովասի հոդվածը տեղանունների բառարանում
 18. Այրիչայ (գետ, Արաքսի լեռնահամակարգ) հոդվածը տեղանունների բառարանում

Մասնակից 6

 1. Աբեղներ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 2. Ագռավուց թաքուստ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 3. Ազգիրդաղ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 4. Ալադաղ (դաշտ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 5. Ալաջաչայ (գետակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 6. Ալթունդաղ (լեռնագագաթ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 7. Ալլիճ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 8. Ախեթ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 9. Ական ջուր հոդվածը տեղանունների բառարանում
 10. Ակռփիքար հոդվածը տեղանունների բառարանում
 11. Աղայի լիճ (ճանապարհային կայան) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 12. Աղբուղ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 13. Աղթանց փոս հոդվածը տեղանունների բառարանում
 14. Աղջա (աղբյուր) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 15. Աղրիկալա հոդվածը տեղանունների բառարանում
 16. Ամանոսյան դրունք հոդվածը տեղանունների բառարանում
 17. Այար (գետակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 18. Այրիչայ (գետակ, Արաքսի ավազան) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 19. Ազատ (Արածանիի ավազան) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 20. Ալագյոլ (լեռնագագաթ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 21. Ալաչալի հոդվածը տեղանունների բառարանում
 22. Ալթընթախտը հոդվածը տեղանունների բառարանում
 23. Ալլահգյոլչայ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 24. Ախալցխա (աթաբեկություն) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 25. Ականատեսի առու հոդվածը տեղանունների բառարանում
 26. Ակչայ (Արաքսի ավազան) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 27. Աղահյուսեին-յուրդ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 28. Աղբուլաղ (Աղստևի ավազան) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 29. Աղզիբեյուկ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 30. Աղոպեն (գետակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 31. Աղրեքար հոդվածը տեղանունների բառարանում
 32. Աման (լեռնաշղթա) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 33. Այադիդաղ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 34. Այրիգետ հոդվածը տեղանունների բառարանում

Մասնակից 7

 1. Աբեշ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 2. Ագռավուց քար (բերդ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 3. Ազգյուդա հոդվածը տեղանունների բառարանում
 4. Ալադաղ (լեռ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 5. Ալաջասու հոդվածը տեղանունների բառարանում
 6. Ալթունդաշ (անտառ-պուրակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 7. Ալլիճ Մեծ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 8. Ախելո հոդվածը տեղանունների բառարանում
 9. Ականց (դաշտ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 10. Ակռփուքար հոդվածը տեղանունների բառարանում
 11. Աղայի Էգունդերե հոդվածը տեղանունների բառարանում
 12. Աղբուղա (գետակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 13. Աղթափա (լեռ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 14. Աղջա (գետ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 15. Աղրիչայ (գետ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 16. Ամանուս հոդվածը տեղանունների բառարանում
 17. Այար (կամուրջ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 18. Այրիչայ (գետակ, Գեղի գետի վտակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում

Մասնակից 8

 1. Աբեռնեսի դուռ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 2. Ագռավուց քար (վանք) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 3. Ազդին (հնագույն երկրամաս) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 4. Ալադաղ (լեռնաբազուկ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 5. Ալաջա Փոքր հոդվածը տեղանունների բառարանում
 6. Ալթունթախտ (լեռնագագաթ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 7. Ալլիճ Փոքր հոդվածը տեղանունների բառարանում
 8. Ախզա (գետակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 9. Ականց (նավահանգիստ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 10. Ակսագոմեր հոդվածը տեղանունների բառարանում
 11. Աղանան հոդվածը տեղանունների բառարանում
 12. Աղբուղա (ձմեռանոց) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 13. Աղթափա (լեռնաբլուր) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 14. Աղջա (լեռնագագաթ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 15. Աղրիչայ (գետակ, Աղստևի վտակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 16. Ամաշտուբի հոդվածը տեղանունների բառարանում
 17. Այարան հոդվածը տեղանունների բառարանում
 18. Այրիչայ (գետակ, Որոտանի վտակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում

Մասնակից 9

 1. Աբիանի հոդվածը տեղանունների բառարանում
 2. Ագռոնալ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 3. Ազե (հնագույն երկրամաս) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 4. Ալադաղ (լեռնագագաթ, Ծաղկանց լեռներ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 5. Ալասիա հոդվածը տեղանունների բառարանում
 6. Ալթունթախտ (լեռնանցք) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 7. Ալլուրիա հոդվածը տեղանունների բառարանում
 8. Ախըռ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 9. Ականց ջուր հոդվածը տեղանունների բառարանում
 10. Ակսիբարա (գետակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 11. Աղանդռոտ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 12. Աղբույրատնիք հոդվածը տեղանունների բառարանում
 13. Աղթափա (լեռնագագաթ, Կաղզվանի շրջան) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 14. Աղջաբաշի հոդվածը տեղանունների բառարանում
 15. Աղրիչայ (գետակ, Կուրի ավազան) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 16. Ամառնամատակ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 17. Այարբաշ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 18. Այրիչայ (գետ, Սևանա լճի ավազան) հոդվածը տեղանունների բառարանում

Մասնակից 10

 1. Աբիբոս հոդվածը տեղանունների բառարանում
 2. Ագռով հոդվածը տեղանունների բառարանում
 3. Ազ Զարիա հոդվածը տեղանունների բառարանում
 4. Ալադաղ (լեռնազանգված) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 5. Ալասինեց հոդվածը տեղանունների բառարանում
 6. Ալթունթաշ (լեռ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 7. Ալխավերիս հոդվածը տեղանունների բառարանում
 8. Ախըռդաղ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 9. Ականք (գետակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 10. Ակսու (գետ, Պամփյուլիա) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 11. Աղանձ (գետակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 12. Աղբունար (գետակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 13. Աղթափա (լեռնագագաթ, Վայք) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 14. Աղջադաղ (լեռնաշղթա) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 15. Աղրիջա (լեռ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 16. Ամառնատակ հոդվածը տեղանունների բառարանում
 17. Այարլի (գետակ) հոդվածը տեղանունների բառարանում
 18. Այրիչար հոդվածը տեղանունների բառարանում

Մասնակից Լիդուշ ^_^

 1. Աբեդուստի Մարի հոդվածը տեղանունների բառարանում
 2. https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%A1%D5%A2%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1_%28%D6%86%D5%AB%D5%AC%D5%B4%29
 3. https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B5%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%B2,_%D5%B8%D6%82%D6%80_%D5%BD%D5%AB%D6%80%D5%BF%D5%B6_%D5%A7_%28%D6%86%D5%AB%D5%AC%D5%B4%29
 4. https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%AB%D6%80%D5%B8_%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_%28%D6%86%D5%AB%D5%AC%D5%B4%29
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Վիքիպեդիա:Վիքիճամբար 2015/4/7
Listen to this article