cover image

Batu

From Wikipedia, the free encyclopedia

Batu adalah benda alam yang tersusun atas kumpulan mineral penyusun kerak bumi yang menyatu secara padat maupun berserakan. Pembentukan batu merupakan hasil proses alam. Di dalam batu dapat terkandung satu atau beberapa jenis mineral.[1] Batu dapat terbentuk melalui proses kristalisasi magma, sedimentasi, maupun metamorfisme. Dari proses pembentukan tersebut, jenis batu dibedakan menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf.[2]

Balanced_Rock.jpg
Batuan yang terletak di taman Garden of the Gods di Colorado Springs, Colorado, Amerika Serikat.

Oops something went wrong: