cover image

Hulu sungai

bagian dari sungai / From Wikipedia, the free encyclopedia

Hulu sungai atau kepala sungai adalah bagian sungai yang letaknya paling jauh dari muara. Hulu sungai adalah titik mula suatu sungai dan tempat sumber airnya muncul. Hulu atau hulu-hulu sungai ini bisa jadi memiliki nama yang lain daripada sungai utamanya. Sebuah sungai biasanya terbentuk dari beberapa anak sungai. Masing-masing anak sungai tersebut terbentuk dari beberapa anak cabang lagi dan seterusnya, yang secara keseluruhan membentuk suatu daerah aliran sungai.

Rhumequelle_Rhumspringe.jpg
Mata air Rhume di hulu sungai Rhume
Chatkal_River_%28from_Aukashka_peak%29.JPG
Wilayah hulu sungai di pegunungan