cover image

Kamus

kumpulan kata dan maknanya / From Wikipedia, the free encyclopedia

Kamus adalah buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Kamus berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai pedoman sebutan, asal usul (etimologi) suatu kata dan juga contoh penggunaannya. Untuk memperjelas kadang kala terdapat juga ilustrasi di dalam kamus.

Villa_di_castello%2C_biblioteca_dell%27accademia_della_crusca%2C_dizionario_petrocchi_02_crusca.jpg
Kamus bahasa

Sejarah kata memperlihatkan makna dasar yang terkandung dalam kata kamus, yaitu wadah pengetahuan, khususnya pengetahuan bahasa, yang tidak terhingga dalam dan luasnya. Dewasa ini kamus merupakan khazanah yang memuat perbendaharaan kata suatu bahasa, yang secara ideal tidak terbatas jumlahnya.