2. tūkstošgade ir laika periods, kas sākās 1001. gada 1. janvārī un beidzās 2000. gada 31. decembrī. Tas ir mūsu ēras otrais gadu tūkstotis.

Otrajā tūkstošgadē bija vidējie viduslaiki, renesanse, jaunie laiki, koloniālisma laikmets, industrializācija, nacionālo valstu pieaugums. 20. gadsimts savukārt ir iezīmējies ar zinātnes ietekmi, plašo izglītību, vispārējo veselības aprūpi un vakcinēšanos. Lielā mēroga karadarbība ar augsto tehnoloģiju ieročiem balansēja ar pieaugošo miera kustību veidošanu, reliģiskajām kampaņām, kurās tika brīdināts par vardarbību. Tāpat tika atjaunotas Olimpiskās spēles.

Sākot ar 16. gadsimtu cilvēki sāka migrāciju no Eiropas, Āzijas uz (kā tolaik sauca) Jauno pasauli, sākot globalizācijas procesu.

Iedzīvotāju skaits pieauga divas reizes pirmajos septiņos gadsimtos (no 310 miljoniem 1000. gadā līdz 600 miljoniem 1700. gadā), pēc tam šī izaugsme kļuva straujāka, 2000. gadā iedzīvotāju skaits sasniedza 6 miljardus.