cover image

ASV dolārs

Amerikas Savienoto Valstu valūta (USD) / From Wikipedia, the free encyclopedia

ASV dolārs (valūtas kods USD) ir ASV valūta. To vēl bieži saīsina kā dolāra zīmi $ vai kā US$, lai atšķirtu no citu valstu valūtām, ko arī sauc par dolāriem.

Quick facts: Lieto, Lejupējā vienība, Simbols, Monētas, Ba...
ASV dolārs
USDnotesNew.png Presidential_dollar_coin_reverse.png
Lieto ASV
Lejupējā vienība
1/100 Cents
Simbols $
Monētas 1¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢, $1
Banknotes $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
Centrālā banka Federālā rezervju sistēma
Close
Usdollar100front.jpg
ASV 100 dolāru naudaszīme

1785. gada 6. jūlijā Konfederāciju kongresa ieviestais ASV dolārs šobrīd ir pasaulē visplašāk lietotā valūta — vairākas valstis to lieto kā savu oficiālo valūtu, un vēl daudzās tā de facto ir galvenā valūta. 1995. gadā apgrozībā bija vairāk kā 380 miljardu ASV dolāru, no tiem divas trešdaļas ārpus ASV. Uz 2005. gadu apgrozībā bija 760 miljardi ASV dolāru, no tiem lielākā daļa ārpus ASV.

Oops something went wrong: