cover image

Austrālijas Nacionālās bibliotēkas uzdevums ir uzturēt un attīstīt Austrālijas kultūrvēsturisko mantojumu, aptverot vispusīgu materiālu kolekciju, kura attiecas uz Austrāliju un austrāliešiem. Tās krājums ietver vairāk kā 5 miljonus nosaukumu, kuros ietilpst grāmatas, žurnāli, laikraksti, kartes, mūzikas materiāli, manuskripti, attēli, mutvārdu daiļrades materiāli, īslaicīgās izmantošanas materiāli (angļu: ephemera) un elektroniskie resursi. Lai gan tās galvenā prioritāte ir uzkrāt materiālus, kas izdoti Austrālijā vai par Austrāliju, tās kolekcijās ietilpst arī citu kategoriju ārvalstu izdevumi, kuru atlasi nosaka krājuma komplektēšanas politika.[1]

Quick facts: Atrašanās vieta, Dibināta, Mājaslapa...
Austrālijas Nacionālā bibliotēka
National Library of Australia
Atrašanās vieta Kanbera, Austrālija
Dibināta 1960
Mājaslapa http://www.nla.gov.au
Close