cover image

Centrāleiropa jeb Viduseiropa ir ekonomiskajā, politiskajā un ģeogrāfiskajā izpratnē plaši lietots jēdziens, lai gan pietiekami precīzas tā definīcijas nav. Vairumā gadījumu tajā iekļauj Austriju, Beniluksa valstis (Beļģija, Luksemburga un Nīderlande), Čehiju, Lihtenšteinu, Poliju, Vāciju, Slovākiju, Slovēniju, Šveici un Ungāriju.

Centrāleiropas valstis saskaņā ar The World Factbook[1] (2009), Encyclopædia Britannica un Brockhaus Enzyklopädie (1998).
Centrāleiropas valstis (Mitteleuropa) atbilstoši "kultūras telpas" koncepcijai.

Oops something went wrong: