cover image

Debespuse

From Wikipedia, the free encyclopedia

Debespuses ir kopējs apzīmējums ziemeļu, dienvidu, austrumu un rietumu virzieniem. Latviešu valodā tie attiecīgi tiek apzīmēti ar Z, D, A un R, bet nereti tiek izmantoti arī apzīmējumi N, S, E un W, kas ienākuši no angļu valodas. Ziemeļiem pretējais virziens ir dienvidi, bet austrumiem — rietumi. Stāvot uz Zemes un skatoties uz ziemeļiem, dienvidi būs aiz muguras, austrumi — pa labi, bet rietumi — pa kreisi. Bieži vien, lai norādītu virzienu, kas gluži neatbilst iepriekš nosauktajiem četriem virzieniem, tiek izmantoti atvasinātās debespuses, tas ir, ziemeļaustrumi (ZA), ziemeļrietumi (ZR), dienvidaustrumi (DA) un dienvidrietumi (DR). Ja nepieciešams precīzāks virziens, tad izmanto arī tādas debespuses, ka ziemeļrietumziemeļus (ZRZ), ziemeļrietumrietumus (ZRR), ziemeļaustrumziemeļus (ZAZ), ziemeļaustrumaustrumus (ZAA), dienvidaustrumdienvidus (DAD), dienvidaustrumaustrumus (DAA), dienvidrietumdienvidus (DRD) un dienvidrietumrietumus (DRR).

Brosen_windrose-lv.svg
Kompasa roze

Debespuses virzienus visbiežāk nosaka ar kompasa palīdzību.