Februāris

otrais mēnesis Jūlija un Gregora kalendārā / From Wikipedia, the free encyclopedia