cover image

Jaunie laiki

vēstures laika posms starp viduslaikiem un jaunākajiem laikiem / From Wikipedia, the free encyclopedia

Jaunie laiki jeb precīzāk Agrīnie Jaunie laiki (angļu: early modern period) ir Eiropas vēstures periods starp vēlīnajiem viduslaikiem un Jaunākajiem laikiem. Rietumeiropā to ievadīja Eiropas aizjūru ekspansija un renesanse 15. gadsimtā, Latvijā — Livonijas Konfederācijas sabrukums 16. gadsimtā. Agrīnie Jaunie laiki beidzās ar apgaismības laikmeta iestāšanos 18. gadsimta beigās, Latvijā — ar dzimtbūšanas atcelšanu, kas ievadīja Jaunākos (modernos) laikus.

Waldseemuller_map_2.jpg
Valdzemilera karte, 1507. gads

Oops something went wrong: