Kilometrs

garuma mērvienība / From Wikipedia, the free encyclopedia

Kilometrs (saīsinājumā km, grieķu: χίλια (khilia) - tūkstotis un μέτρο (metro) - daudzums/mērīšana) ir SI sistēmas garuma atvasinātā mērvienība. Viens kilometrs pamatmērvienībās ir tūkstots metru jeb zinātniskajā pierakstā tas ir 1×103 m.

  • 1 km = 1000 m = 1×103 m