Multivides

From Wikipedia, the free encyclopedia

Multivides ir ierīces vai datorprogrammas, kas ietver video, CD-ROM enciklopēdijas, skaņas datnes vai prezentācijas. Šim vajadzībām ir izveidotas daudzas programmas, kas spētu atskaņot vai parādīt multivides datnes, piemēram, Winamp, Windows Media Player, Nerro un citas. Tātad, ja multivide ir ierīce vai programma, kas ietver sevī kādu no multivides rakstura datnēm, tad multivides apmācības programmas ir uz multivides datnēm bāzētas apmācības programmas, kuras video, skaņas vai prezentāciju veidā lietotājiem sniedz priekšstatu, kā jāizmanto jaunā programma. Multivides apmācības programmas var būt bāzētas uz dažādu multivides datņu bāzēm. Skolās visbiežāk tās ir uz MS Power Point bāzes veidotas prezentācijas.