Pilsonība (valstīs, kur ir monarhijapavalstniecība) ir personas piederība pie kādas noteiktas valsts (var būt arī vairāku valstu pilsonis). Pilsonība cilvēkam piešķir gan tiesības, gan pienākumus. Juridiski pilsonība apzīmē saikni starp indivīdu un valsti. Persona, kas nav nevienas valsts pilsonis, ir bezvalstnieks.

"Šeit viens otru uzrunājam 'Pilson', " Franču revolūcijas panākums 1799. gadā

Oops something went wrong: