For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Privatizācija Latvijā.

Privatizācija Latvijā

Vikipēdijas lapa

Privatizācija Latvijā norisinājās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Padomju Savienībā, kurā Latvija bija iekļauta, īpašums piederēja valstij.[1] Pēc neatkarības atgūšanas bija nepieciešamība pēc privātīpašuma, lai veiksmīgi īstenotu tirgus ekonomiku (veidotos un attīstītos uzņēmējdarbība un piesaistītu ārvalstu investorus).[2] Pirmo reizi šis jēdziens minēts un parādījies kā politisks uzstādījums Latvijas Tautas frontes 2. kongresa sagatavotajā programmā.[3] Privatizācija Latvijā vērtējama gan pozitīvi (mazo uzņēmumu privatizācija, darbinieku apbalvošana ar akcijām uzņēmumā), gan negatīvi (lielo uzņēmumu privatizācijas process, atlīdzināšanas privātpersonām jautājums).[4] Privatizācijai var izdalīt divus posmus - decentralizētā privatizācija (līdz 1994. gadam) un centralizētā privatizācija (no 1994. gada).

Decentralizētā privatizācija

No 1991. gada līdz 1994. gadam Latvijā norisinājās decentralizēta privatizācija.[5] Šo procesu regulēja 18 dažādi likumi un papildus tiem arī citi pakārtoti tiesiskie akti.[6] Šajā laika posmā notikusī privatizācija valstij finansiālā izteiksmē ir sniegusi maz, privatizācijas fondā ieskaitīti 9,6 miljoni latu.[7] Būtiskākais ieguvums no šī privatizācijas posma ir veiksmīgi darbojošies uzņēmumi, kuru darbība sniedz ieguldījumu valsts tautsaimniecībā (piemēram, A/S Laima, A/S Uzvara, A/S Rīgas vīni, u.c.).[6] Tomēr tiek uzskatīts, ka šis privatizācijas periods Latvijā ir bijis neveiksmīgs - necaurspīdīgs un haotisks.[8] Privatizācijas veidi šajā laikā bija noma ar izpirkuma tiesībām vai pirkšana par brīvi konvertējamu ārvalstu valūtu līdz lata ieviešanai.[9] Līdz 1994. gadam privatizēt varēja tikai tos objektus, kas bija pēc 1940. gada 17. jūnija pilnīgi no jauna uzcelti un tādus objektus, kas līdz tam bija valsts vai pašvaldību īpašumā.[6]

Centralizētā privatizācija

Privatizācijas sertifikātu grāmatiņa
Privatizācijas sertifikātu grāmatiņa

No 1994. gada privatizācija Latvijā notika centralizēti. 1994. gada 22. aprīlī tika izveidota Privatizācijas aģentūra, kuras darbība ir nodrošināt valsts īpašuma objektu privatizāciju.[10] Pēc tās izveides sāka darboties uz sertifikātiem balstīta privatizācija, līdzīga kā Igaunijā.[11] Viena sertifikāta vērtība atbilda 0,5 kvadrātmetru celtniecības vidējām izmaksām[12], ko Ministru kabinets noteica 28 latu apmērā.[13] Sertifikātus izsniedza Latvijas iedzīvotājiem par Latvijā nodzīvotajiem gadiem, politiski represētajām personām un nelikumīgi atņemto īpašumu īpašniekiem.[12] Šajā privatizācijas posmā privatizēta lielākā daļa īpašumu. Līdz 2004. gada sākumam privatizācijas ieņēmumi bija 300,83 miljoni latu naudā un 1426 miljoni latu sertifikātos.[14] Privatizācijas nobeigumu datē ar 2005. gada 1. septembri, kad stājās spēkā „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”, kas nosaka konkrētā privatizācijas posma noslēgumu.[15]

Privatizācijas sertifikātu izmantojums 2005. gada 1. novembrī

Īpašuma veids Privatizācijas sertifikātu skaits (milj.)
Dzīvojamās mājas 35,07
Uzņēmumi un citi īpašumi 7,11
Kapitāldaļas (akcijas) 44,43
Zeme 15,19
Kopā, % no kopējā piešķirto sertifikātu skaita 91,1%

[16]

Pēc privatizācijas procesa Latvijā 75% iekšzemes kopprodukta veidojas privātajā sektorā, kurā (2005. gada nogalē) tika nodarbināti 74% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju.[17] Bez tam, trešdaļa Latvijas iedzīvotāju privatizācijas ceļā ir ieguvuši īpašumu (nekustamo īpašumu, akcijas uzņēmumos).[6]

Dzīvojamais fonds Latvijā (milj. kvadrātmetri)

1990 1995 2000 2005
Pavisam 52,9 52,7 53,4 56,4
Sabiedriskais sektors 36,6 26,2 12,8 8,1
Privātais sektors 16,3 26,5 40,6 48,3

Atsauces

 1. Privatizācijas aģentūra (2004) Privatizācija Latvijā. Rīga : Privatizācijas aģentūra, 9.lpp
 2. turpat, 9.,10.lpp
 3. turpat, 13.lpp
 4. http://politekonomija.blogspot.com/2012/11/parejas-perioda-strategijas.html
 5. Privatizācijas aģentūra (2004) Privatizācija Latvijā. Rīga : Privatizācijas aģentūra, 10.lpp
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 turpat
 7. turpat, 11.lpp
 8. turpat, 37.lpp
 9. Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmums „Par valsts pašvaldību īpašuma privatizācijas koncepciju un sagatavošanas programmu”, 03.03.1992. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=72580
 10. Privatizācijas aģentūras mājas lapa, sadaļa Aģentūra. Apskatīts: 10.04.2015. Pieejams: http://www.pa.gov.lv/agentura/ Archived 2015. gada 10. aprīlī, Wayback Machine vietnē.
 11. Terk, E., Reid, A. (2011)From state-owned enterprises to innovation-based entrepreneurship: a comparison of the Baltic states. In P. Vihalemm Ed., Estonian Human Development Report: Baltic Way(s) of Human Development: Twenty Years On. 2010/2011. (pp.33) Tallin:Eesti Ajalehed
 12. 12,0 12,1 Likums "Par privatizācijas sertifikātiem", 16.03.1995., Latvijas Vēstnesis, 52 (335), 04.04.1995., Ziņotājs, 9, 11.05.1995.
 13. MK noteikumi Nr. 198, likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" izpildes noteikumi, 11.07.1995., Latvijas Vēstnesis, 106 (389), 18.07.1995.
 14. Privatizācijas aģentūra (2004) Privatizācija Latvijā. Rīga : Privatizācijas aģentūra, 134.lpp
 15. Likums "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums", 16.06.2005., Latvijas Vēstnesis, 104 (3262), 06.07.2005., Ziņotājs, 14, 28.07.2005.
 16. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (2005) Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību: 2005.gada decembris. Ogre: „Tipogrāfija Ogrē”, 135.lpp
 17. turpat, 133.lpp

Ārējās saites

Privatizācijas aģentūras mājas lapa

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Privatizācija Latvijā
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.