Pulkstenis

From Wikipedia, the free encyclopedia

Pulkstenis ir viena no laika mērīšanas ierīcēm. Pulksteņus iedala pēc mehānisma veida - mehāniskajos pulksteņos un elektroniskajos pulksteņos, pēc laika attēlošanas veida - analogajos un digitālajos pulksteņos, kā arī pēc pielietošanas veida, piemēram, kabatas pulksteņi, rokas pulksteņi, sienas pulksteņi, atompulksteņi, ūdens pulksteņi, modinātāji u.c.

Wall_clock.jpg
Sienas pulkstenis.

Oops something went wrong: