Pusnakts

From Wikipedia, the free encyclopedia

Pusnakts ir laika moments, kad beidzas viena diennakts un sākas nākamā. Tad notiek datumu maiņa.

Midnight_Mist.jpg
Pusnaktī uzņemts attēls.

Pēc ISO 8601 datumu un laika standarta pusnakti var pierakstīt gan kā "00:00", gan "24:00". "00:00" tiek attiecināts uz dienas sākumu, un to lieto visbiežāk. Lai apzīmētu dienas beigas, izmanto "24:00". Piemēram, "2007-04-05T24:00" ir tas pats, kas "2007-04-06T00:00".

Saistībā ar pusnakti daudzām tautām ir izveidojušies daudzi spoku stāsti un mīti.