Saksijas Karaliste bija vācu valsts, kas pastāvēja no 1806. līdz 1918. gadam. Karalistē valdīja Vetīnu dinastijas karaļi, kas dažādās sakšu zemēs valdīja gandrīz 800 gadus. Lai arī 94% iedzīvotāju bija protestanti, Vetīnu dinastija palika uzticīga katolismam, kurā tā pārgāja 1697. gadā, lai iegūtu Polijas—Lietuvas kopvalsts kroni.[1]

Karalistes ģerbonis, 1846. gads
Saksija Vācijas Impērijas sastāvā
Saksijas karte
Drēzdene pirms 1900. gada
Karalis Georgs ap 1900. gadu