cover image

Somijas lielhercogiste (zviedru: Storfurstendömet Finland, somu: Suomen suuriruhtinaskunta) jeb Somijas lielkņaziste (krievu: Великое княжество Финляндское) bija autonoma administratīva vienība Krievijas impērijas sastāvā, kurā ietilpa tagadējās Somijas republikas teritorija un daļas no tagadējās Krievijas Federācijas sasatāvā esošās Karēlijas Republikas un Ļeņingradas apgabala. Somijas lielhercogistes pašpārvaldi nodrošināja savs parlaments jeb Somijas landtāgs, kopš 1906. gada — Somijas parlaments (Eduskunta), un izpildvaras institūcija Senāts.

Quick facts: ...
somu: Suomen suuriruhtinaskunta
zviedru: Storfurstendömet Finland
krievu: Великое княжество Финляндское
Somijas lielhercogiste

1809  1917

Somijas lielhercogistes ģerbonis

Location of autonoma teritorija
Somijas lielhercogistes teritorija (1914)
Pārvaldes centrs Turku (1809–1812), Helsinki (1812–1917)
Valoda(s) somu, zviedru, krievu
Reliģija luterticība, pareizticība
Valdība Autonoma teritorija
Valdnieki ģenerālgubernatori
Vēsturiskais laikmets Jaunie laiki
 - Dibināta 1809
 - Likvidēta 1917
Iedzīvotāju skaits
 - 1910. gadā 2 943 000 
     Blīvums 8,2 /km²  (21,2 /mi²)
Close

Pārkrievošanas periodā Krievijas imperators Nikolajs II 1899. gadā ierobežoja Somijas autonomās tiesības, kas tika atjaunotas 1905. gada revolūcijas laikā. Pēc Februāra revolūcijas 1917. gada 6. decembrī Somijas parlaments pasludināja Somijas neatkarību.

Oops something went wrong: