cover image

Trīsvienība

From Wikipedia, the free encyclopedia

Trīsvienība ir doktrīna kristietībā par Dievu kā vienotu būtni, kuru veido trīs personas – Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars.

Trīsvienības attēlojums Kempeles baznīcā, Somijā. Mikaels Topeliuss, 18. gs. beigas.