Valdība

From Wikipedia, the free encyclopedia

Valdība ir sistēma vai cilvēku grupa, kas pārvalda organizētu kopienu, parasti valsti.

Plašās asociatīvās definīcijas gadījumā valdību parasti veido likumdevēji, izpildvara un tiesu vara. Valdība ir līdzeklis, ar kuru piespiedu veidā tiek īstenota organizatoriskā politika, kā arī mehānisms politikas noteikšanai sabiedrībā. Katrai valdībai ir sava veida konstitūcija, tās principu un filozofijas izklāsts.

Kaut arī visu veidu organizācijām ir pārvaldība, termins valdība bieži tiek lietots konkrētāk, lai apzīmētu aptuveni 200 neatkarīgo valstu valdības, to palīgorganizācijas un valsts pārvaldes iestādes.

Vēsturiski izplatītās pārvaldes formas ietver monarhiju, aristokrātiju, timokrātiju, oligarhiju, demokrātiju, teokrātiju un tirāniju. Jebkuras valdības filozofijas galvenais aspekts ir tas, kā tiek iegūta politiskā vara, kur divas galvenās formas ir vēlēšanu sacensības un iedzimta pēctecība.