Valsts valoda

From Wikipedia, the free encyclopedia

Valsts valoda ir viena vai vairākas valodas valstī, kurai(-ām) likumdošanas ceļā ir noteikts īpašs statuss attiecīgajā valstī vai tās daļā. Valsts valodā funkcionē likumdošanas, tiesu un valsts pārvaldes institūcijas, notiek mācības skolās, tiek publiskota informācija paziņojumos, izkārtnēs, reklāmās (informācija gan var tikt publiskota un mācības var notikt arī citās valodās). Parasti valsts valodas lietošanu nosaka attiecīgās valsts konstitūcija un speciāli likumi.

Parasti valsts valodas statusu iegūst valoda, kura ir dzimtā valoda vairumam attiecīgās valsts pilsoņu. Tomēr ir daudzi izņēmumi, piemēram, bijušās kolonijas Āfrikā bieži ir saglabājušas savu bijušo metropoļu valodas kā valsts valodas, parasti angļu vai franču valodu.

Oops something went wrong: