Vesels skaitlis

skaitļu kopa, kuru veido naturālie skaitļi, tiem pretējie skaitļi un nulle / From Wikipedia, the free encyclopedia

Vesels skaitlis ir skaitļu kopa, kuru veido naturālie skaitļi, tiem pretējie skaitļi un nulle. Tātad veselo skaitļu piemēri ir 0, 1, -1, 2, −2, 3, -3 un tā tālāk. Veselo skaitļu ir bezgalīgi daudz, neeksistē lielākais un mazākais veselais skaitlis. Veselo skaitļu kopu apzīmē ar (vācu: Zahlen — ‘skaitlis’). Šīs kopas apjoms ir vienāds ar naturālo skaitļu kopas apjomu. Veselie skaitļi ir reālo skaitļu apakškopa.

Number-line-2.svg
Daļa no veselajiem skaitļiem