cover image

Oppervlakte

From Wikipedia, the free encyclopedia

De oppervlakte of t oppervlak geeft an hoe groot n 2-dimensionaol gebied is. Dit kan de oppervlakte wezen van n tweedimensionaole vorm, mar oek de oppervlakte van n driedimensionaole vorm. Oppervlakte wort oek wel grootte eneumd, mit name bie die van perselen.

SquareMeterQuadrat.JPG
n Vierkante meter emaakt van PVC-buizen

De SI-eenheid van oppervlakte is de vierkante meter, m². Dit is of-eleid van de SI-eenheid meter.

Oops something went wrong: