't Zuudwest-Noord-Drèents (ok Stellingwarfs enuumd) is íén van de dialectgroepen die as ze binnen 't Drèents onderscheidt (waorbi'j 't Drèents wördt eziene as 't gehiel van Nedersaksische dialecten binnen Drenthe).

Table info: Zuudwest-Noord-Drèents...
Zuudwest-Noord-Drèents
Naeme Zuudwest-Noord-Drèents
Wiedere naemen Stellingwarfs, Zuudwest-Drèents
Nederlaandse naeme Zuidwest-Noord-Drents
Espreuken ien Nederlaand
Taelgebied Grootste diel van de gemiente Westerveld, kleine stokken van de gemientes Midden-Drenthe en Noorderveld en een smalle strepe van de gemiente Möppelt
Antal sprekers ?
Dialecten Ofzunderlijke plaatsen
Taelclassificaotie
Schrift Latiense alfabet
Taelstaotus 't Zuudwest-Noord-Drèents rekent ze töt 't Drèents asok töt 't Stellingwarfs.
Taelcode ISO 639-1 n.v.t.
Taelcode ISO 639-2 n.v.t.
Taelcode ISO 639-3/DIS n.v.t.
Close