Aansprakelijkheid

wie door eigen fout of daad schade veroorzaakt aan anderen, moet die schade herstellen of vergoeden / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Aansprakelijkheid is een rechtsfiguur uit het burgerlijk recht die tot de verplichting kan leiden om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te moeten dragen. Dit kan samenhangen met de voldoening van een of meer verbintenissen, ook wanneer hij of zij de verbintenis niet tot stand heeft gebracht. Als een (rechts)persoon door de rechter in een bepaald geval aansprakelijk wordt gehouden, kan door de rechter worden bepaald dat een verplichting tot voldoening van een geldsom ter compensatie van geleden schade bestaat. Het kan ook om een overheidsorgaan gaan. Wordt niet vrijwillig aan het vonnis voldaan, bestaan juridische mogelijkheden tot verhaal op het vermogen van de schadeplichtige.

Dat iemand aansprakelijk is, wil nog niet zeggen dat de verbintenis uiteindelijk ook daadwerkelijk ten laste van zijn of haar vermogen moet blijven. Aansprakelijkheid wordt echter vrijwel altijd in het verband van schadevergoeding geplaatst. De term aansprakelijkheidsrecht heeft alleen betrekking op schade.

Aansprakelijkheid moet worden onderscheiden van draagplicht.

Oops something went wrong: