Absoluut nulpunt (temperatuur)

de ondergrens van de absolute temperatuur (-273,15 °C, of per definitie 0 K) / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het absolute nulpunt is de ondergrens van de thermodynamische temperatuur waarbij de enthalpie en de entropie van een gas hun minimale waarden bereiken. Het nulpunt van de temperatuurschaal van kelvin is per definitie gelijk aan het absolute nulpunt. Deze temperatuur is gelijk aan −273,15 °C[1] en −459,67 °F.

CelsiusKelvin.svg
Van boven naar onder:
het atmosferische kookpunt van water,
het tripelpunt van water,
het atmosferische smeltpunt van water, en
het absolute nulpunt

Atomen gaan langzamer trillen naarmate de temperatuur lager wordt. Bij het absolute nulpunt, wordt vaak geleerd, zouden de atomen volledig stilstaan. Vanuit het oogpunt van de klassieke mechanica is dat juist, maar vanuit het oogpunt van de kwantummechanica is dat niet juist: er blijft altijd nog een nulpuntsbeweging over. Deze nulpuntsbeweging wordt verklaard door de onzekerheidsrelatie van Heisenberg, een elementair principe van de kwantummechanica.