Abt (abdij)

hoofd van een abdij / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een abt indien mannelijk of abdis indien vrouwelijk is de leider, het hoofd, van een abdij. Tijdens het abbatiaat (bestuursperiode) is deze de primus inter pares onder de monniken of monialen en wordt in de hiërarchie gevolgd door de prior. In de werkzaamheden wordt de abt bijgestaan door de raad, een kleine groep monniken, onder wie de prior, die samen het dagelijks bestuur van de abdij regelen. De abt wordt zeker in de benedictijnse traditie door de monniken zelf verkozen.

Deel van de serie over
kloosters
en het christelijke monastieke leven
Carlo Crivelli 052.jpg
Abbatia_CIST_Sbernadiensis_27a_%28cropped%29.jpg
Portret van Constantinus (Thomas) Schoen, O. Cist. (1861-1934) gemijterde abt van St.-Bernardus, Bornem

Een abt kan een gemijterde of een niet-gemijterde abt zijn. In het eerste geval wordt hij kerkrechtelijk op hetzelfde niveau gezien als een bisschop en heeft de jurisdictie over de abdij, zoals een bisschop over een bisdom. Er is dan sprake van een zogenaamde exempte abdij. In vroeger tijden was het mogelijk dat een exempte abt de lagere wijdingen tot en met het subdiaconaat toediende aan de geestelijken in zijn machtsgebied, na het afschaffen van deze lagere wijdingen is dit alleen nog mogelijk door een bisschop.

Bij de minderbroeders wordt de overste de gardiaan genoemd. In het oosters christendom heet de met een abt vergelijkbare ambtsdrager een archimandriet of hegoemen.

Oops something went wrong: