Actal

Adviescollege toetsing regeldruk / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

ATR (Adviescollege toetsing regeldruk)[1] (voorheen Actal, Adviescollege toetsing administratieve lasten) is een onafhankelijk, tijdelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan regering en Staten-Generaal over de vermindering van regeldruk.

De opmaak van dit artikel is nog niet in overeenstemming met de conventies van Wikipedia. Mogelijk is ook de spelling of het taalgebruik niet in orde. Men wordt uitgenodigd deze pagina aan te passen.

Verouderd Dit artikel bevat verouderde informatie en zou bijgewerkt moeten worden. U wordt uitgenodigd om dit artikel bij te werken.

Het mandaat van Actal is vastgesteld in het gewijzigde Instellingsbesluit 2011[2] en loopt tot 1 juni 2017.

Actal is in 2000 opgericht naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Slechte (1998). Het werkterrein beperkte zich in het begin tot de gevolgen van voorgenomen regelgeving voor de administratieve lasten voor bedrijven. In de loop van de jaren is het mandaat verbreed naar alle regelgeving (ook bestaande) en naar alle doelgroepen (ook burgers en professionals in de zorg, het onderwijs, de sociale zekerheid en veiligheid). In 2011 is de adviesfunctie uitgebreid naar het hele terrein van regeldruk (ook nalevingskosten).

Actal heeft als taak om de regering, de Eerste Kamer en/of de Tweede Kamer te adviseren over:

  • het systeem van beoordeling van de effecten van voorgenomen wet- en regelgeving voor de regeldruk voor bedrijfsleven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid – Actal voert daartoe eens in de vier jaar een Regeldrukaudit uit
  • over de gevolgen van voorgenomen wet- en regelgeving voor de regeldruk voor bedrijfsleven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid indien die gevolgen naar verwachting omvangrijk zijn
  • over strategische vraagstukken op het terrein van regeldruk, mede op basis van signalen uit het bedrijfsleven en georganiseerde verbanden van burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid

Daarnaast heeft Actal de taak om gemeenten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gevraagd te adviseren over vermindering van regeldruk van voorgenomen verordeningen en andere gemeentelijke regels.

Er zijn drie collegeleden:

  • de heer J. (Jan) ten Hoopen (voorzitter)[3]
  • mevrouw L.L. (Lili) Doude van Troostwijk
  • de heer mr. dr. E. (Eric) Helder

Het college wordt ondersteund door een secretariaat onder leiding van dr. R.W. (Rudy) van Zijp.

Eerdere voorzitters van Actal waren de heren R.L.O. (Robin) Linschoten[4] en S.R.A. (Steven) van Eijck[5].