cover image

Afrikaans

West-Germaanse taal, gesproken in Zuid-Afrika en Namibië / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Afrikaans is een West-Germaanse taal die hoofdzakelijk in Zuid-Afrika en Namibië wordt gesproken. De taal is een dochtertaal van het Nederlands, ontstaan uit zeventiende-eeuwse Nederlandse dialecten, en werd historisch Kaaps-Hollands genoemd. Waarschijnlijk is 90 tot 95 procent van de woordenschat van Nederlandse origine. Zowel grammaticaal als in woordenschat is de taal beïnvloed door het Portugees, het Frans, het Maleis, de Bantoe-talen, de Khoisan-talen en tegenwoordig ook door het Engels. De grootste verschillen tussen het Afrikaans en Nederlands zijn dan ook de spelling, morfologie en grammatica.

Quick facts: Afrikaans Afrikaans, Gesproken in, Spre...
Afrikaans
Afrikaans
Gesproken in vooral Zuid-Afrika en Namibië.

Zie ook: Nederlands taalgebied

Sprekers 7,2 miljoen (2017) en 9,5 miljoen als tweede of derde taal
Taalfamilie
Alfabet Latijns
Arabisch
Officiële status
Officieel in
Erkende minderheidstaal
in
Taalorganisatie Die Taalkommissie
Taalcodes
ISO 639-1 af
ISO 639-2 afr
ISO 639-3 afr
Portaal  Portaalicoon   Taal
Close
Een Afrikaanse spreker
Nederlands wereldwijd
Vlag van België Vlag van Nederland Vlag van Suriname Vlag van Aruba Vlag van Curaçao Vlag van Sint Maarten
Map_of_the_Dutch_World.svg

Nederlands:

Nederlandse creoolse talen:

Portaal  Portaalicoon  Nederlands
Europese geschiedenis in Zuid-Afrika

Charles_Bell_-_Jan_van_Riebeeck_se_aankoms_aan_die_Kaap.jpg

Van
VOC Tussenstation (1652)
tot en met de
Republiek Zuid-Afrika (heden)


Vlag van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie Vlag van Nederland Vlag van de Bataafse Republiek Vlag van Republiek Natalia Vlag van Oranje Vrijstaat Vlag van Transvaal
Vlag van Kaapkolonie Vlag van kolonie Oranjerivier Vlag van kolonie Transvaal Vlag van Zuid-Afrika 1912-1928
Vlag van Zuid-Afrika 1928=1994 Vlag van Zuid-Afrika
..Naar chronologie
 • Brits Zuid-Afrika (1806-1910)
 • Onafhankelijkheid (1931-heden)
..Naar militair treffen
 • Ontzet van Kimberley
 • Slag om de Tugela Hoogtes
 • Slag bij Popular Grove
 • Slag bij Korn Spruit
 • Beleg van Mafeking
 • Ontzet van Mafeking
 • Slag om Donkerhoek
 • Slag bij Bergendal
 • Slag bij Doornkraal
 • Slag bij Leliefontein
 • Slag bij Nooitgedacht
 • Slag bij Groenkloof (1901)
 • Slag bij Modderfontein
 • Slag bij Scheeper's Nek
 • Slag bij Bakenlaagte
 • Slag bij Tweefontein
 • Slag bij Tweebosch (1902)
 • Slag bij Rooiwal
 • Verdrag van Vereeniging (1902)

Portaal  Portaalicoon  Zuid-Afrika
Portaal  Portaalicoon  Geschiedenis

Deze twee Nederfrankische talen zijn onderling verstaanbaar. Voor Nederlandstaligen is het gemakkelijker om Afrikaans te verstaan dan omgekeerd,[1] maar het tegenovergestelde wordt ook weleens beweerd.[2]

Met bijna 7 miljoen moedertaalsprekers in Zuid-Afrika, 13,5% van het totale aantal inwoners, is het de op twee na grootste taal van het land, na Zoeloe en Xhosa. Blanke Afrikaners vormen ongeveer 40% (2,7 miljoen) van de sprekers, de rest is overwegend 'kleurling' (3,4 miljoen). Verder hebben nog 600.000 Afrikanen en 59.000 Indiërs de taal als huistaal. Sinds 1996 is het aantal blanke sprekers vrijwel constant, maar de andere groepen groeien.[3]

Het is een meerderheidstaal in het westelijke deel van het land, respectievelijk de provincies Noord-Kaap en West-Kaap en is de moedertaal van de meeste kleurlingen en blanken.

In het buurland Namibië heeft 11% van de inwoners het Afrikaans als moedertaal. Deze zijn vooral te vinden in de hoofdstad Windhoek en de zuidelijke provincies Hardap en !Karas. De taal wordt echter ook als omgangstaal (lingua franca) gebruikt en is als dusdanig de grootste taal van het land, hoewel Engels de officiële taal is. Ook zijn er in Australië, Botswana, Canada, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten migranten uit Zuid-Afrika en (in mindere mate) Namibië die het Afrikaans als moedertaal spreken.