cover image

Aftrekken (wiskunde)

basisoperatie uit de rekenkunde / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Aftrekken is bij het rekenen de inverse bewerking van optellen. Als bij een getal een ander getal wordt opgeteld en daarna van het resultaat hetzelfde getal weer wordt afgetrokken, is het resultaat het oorspronkelijke getal. Aftrekken is het verminderen van een getal met een ander getal; door aftrekken bepaalt men hoeveel er na de vermindering overblijft. Aftrekken beantwoordt de vraag hoeveel nog bij een gegeven aantal opgeteld moet worden om een bepaald totaal te verkrijgen. Het antwoord is dat van het totaal het gegeven aantal afgetrokken moet worden. Aftrekken is een rekenkundige bewerking van de eerste orde.

aftrekgetal − aftrekker = verschil
Subtraction01.svg
5 − 2 = 3

Bijvoorbeeld

865 − 446 = 419