cover image

Boer (beroep)

persoon werkzaam in de landbouw / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een boer of boerin is iemand die leeft van de landbouw of veeteelt. Een boer die zich alleen maar bezighoudt met veeteelt is een veehouder; een akkerbouwer of agrariër is een boer die zich uitsluitend bezighoudt met het verbouwen van gewassen, maar een tuinder of kweker wordt in de regel geen boer genoemd. Een boer met weinig land of weinig dieren wordt wel een keuterboer genoemd. Iemand die op andermans land in loondienst werkt, is een landarbeider. Een autarkische boer voorziet alleen zichzelf en de directe omgeving van voedselgewas, maar moderne boeren kunnen genoeg handelsgewassen produceren om grote groepen mensen wereldwijd van voedsel te voorzien.

04-09-12-Schaupfl%C3%BCgen-Fahrenwalde-RalfR-IMG_1232.jpg
Ploegende boer

Oops something went wrong: