Ambacht (gebiedsnaam)

vroegere gebiedsnaam van bestuurlijke gebied / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een ambacht was vroeger een rechtsgebied, een ambtsgebied of vrije heerlijkheid, in Holland, Zeeland of Vlaanderen waar de landsheer een ambtenaar, de zogenaamde ambachtsheer, voor bestuur en rechtspraak had aangesteld, onder andere op waterstaatkundig gebied. Bijvoorbeeld: Veurne-Ambacht, Vlaardinger-Ambacht, nu een wijk in de gemeente Vlaardingen.

Samenvoegen naar Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de inhoud van dit artikel ingevoegd zou moeten worden in Ambachtsheerlijkheid, of dat er een duidelijkere afbakening tussen beide artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dit artikel een redirect te worden (bekijk voorstel).

Ambacht is een vertaling van het woord officium. De precieze terminologie verschilde in de verschillende graafschappen en hertogdommen.