Ambtenaar

persoon in dienst van de overheid / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een ambtenaar is iemand die op grond van een bijzondere vorm van arbeidsovereenkomst of benoeming werkzaam is voor een overheid. De rechtspositie van de ambtenaar in het zogeheten ambtenarenrecht is echter niet exact dezelfde als die van de in loondienst werkzame werknemer in het reguliere arbeidsrecht. Ambtenaren kunnen werken bij de rijksoverheid (Nederland), de federale overheid (België), een gemeenschap (België), een gewest (België), een provincie, een gemeente, een waterschap of bij instellingen die worden beheerd door de staat of openbare lichamen. Dienovereenkomstig worden zij ook wel aangeduid als rijksambtenaren, federale ambtenaren, gemeenschapsambtenaren, gewestelijke ambtenaren, provincieambtenaren, gemeenteambtenaren, waterschapsambtenaren, onderwijsambtenaren, politieambtenaren, militaire ambtenaren enzovoorts.

Quick facts: Ambtenaar, ISCO-08, Niveau...
Ambtenaar
Ambtenaar_Louis_Dus%C3%A9e_Zwaansteeg_Utrecht_v2.jpg
Ambtenaar door Louis Dusée
ISCO-08 24
Niveau lbo / mbo / hbo / wo
Close
Share_of_employee_compensation_in_public_spending%2C_OWID.svg
Aandeel van de lonen van ambtenaren in de overheidsuitgaven

Afhankelijk van hun functie, leggen ambtenaren een zuiveringseed of ambtseed af.