Artefact (archeologie)

gevonden voorwerp, gemaakt/gebruikt door mensen, tijdens een archeologische opgraving / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een artefact (Latijn: arte factum, kunstmatig gemaakt) is ieder verplaatsbaar object in de archeologie dat door de mens is vervaardigd, bewerkt en/of gebruikt.[1] Artefacten worden meestal bij archeologische opgravingen gevonden. Enkele voorbeelden van artefacten: een vuurstenen vuistbijl, een terracotta amfora, een bronzen fibula, een barnstenen kraal, textiel, een gouden munt, een benen vishaak etc. Een groep van artefacten die bij elkaar horen, bijvoorbeeld omdat zij in hetzelfde graf zijn gevonden, zijn een assemblage, ook wel de enigszins vage termen grafcontext, grafinboedel en bodemarchief. De materiële cultuur is het geheel aan artefacten en monumenten dat van een cultuur of van culturen is overgeleverd. In dat kader wordt soms ook wel gesproken van het archeologische bestand, direct ontleend aan het Engelse archaeological record.

Votive_statuette_BM_510.jpg
Een bronzen Etruskische anathema van een kouros. Herkomst Chiusi. ca. 550-530 v.C. British Museum, Londen

Soms wordt er in de archeologie nader onderscheid gemaakt tussen vondsten op grond van doelbewuste vervaardiging en/of bewerking; artefacten zijn dan die objecten die doelbewust door de mens zijn vervaardigd en/of bewerkt en ecofacten de objecten die wel met de mens in aanraking zijn gekomen, maar niet door deze zijn vervaardigd. Dit betreft vaak natuurlijke materialen, bijvoorbeeld graanresten.