Associatie (vegetatiekunde)

syntaxonomische rang in de vegetatiekunde / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een associatie (Latijn: associatio) is de basiseenheid van de syntaxonomie en de op drie na hoogste syntaxonomische rang, onder het verbond, of een syntaxon in die rang. Deze rangen worden in de vegetatiekunde gebruikt voor de classificatie van plantengemeenschappen.

De syntaxonomische indeling is vergelijkbaar met die voor organismen in de taxonomie; de rol van de associatie in de syntaxonomie is dus vergelijkbaar met die van de soort in de taxonomie.

Een plantengemeenschap wordt, ongeacht de geografische plaats van voorkomen, gekenmerkt door:

Namen van plantengemeenschappen van het niveau associatie zijn herkenbaar aan het suffix -etum (bijvoorbeeld Carici elongatae-Alnetum ofwel elzenzegge-elzenbroek).

Oops something went wrong: