Autisme (afgeleid van het Griekse woord αὐτός, autós, zelf) is een aangeboren pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie en door een beperkt, repetitief of stereotiep gedragspatroon.[1]

Table info: ...
Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.
Close
Quick facts: Autisme, Coderingen, ICD-10, ICD-9, OMIM...
Autisme
Coderingen
ICD-10 F84.0
ICD-9 299.0
OMIM 209850
MedlinePlus 001526
eMedicine med/3202ped/180
MeSH D001321
Portaal    Geneeskunde
Close

Autisme kan niet genezen worden. Vroeger dacht men dat alleen mensen met een verstandelijke beperking autistisch konden zijn. Tegenwoordig wordt autisme als grotendeels onafhankelijk van de intelligentie beschouwd.

De diagnostische criteria, vastgelegd in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), vereisen dat bepaalde symptomen reeds vóór het derde levensjaar duidelijk worden. Hoewel de diagnose doorgaans vroeg gesteld wordt, komt het ook vaak voor dat autisme pas op latere leeftijd duidelijk wordt, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een normale of bovengemiddelde intelligentie.

In de vierde editie van de DSM (DSM-IV) in 1994 werd naast de autistische stoornis (ook 'klassiek autisme' of 'syndroom van Kanner' genoemd) het Asperger Syndroom toegevoegd, beschreven als een vorm van autisme die samengaat met een normale of bovengemiddelde intelligentie. Ook de herziene vierde editie uit 2000, DSM-IV-TR, werd het Asperger Syndroom nog beschreven. Daarnaast werden andere stoornissen beschreven die 'autistiform' waren: PDD-NOS ('Pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anderszins omschreven', POS-NAO), atypisch autisme, Meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis (MCDD), syndroom van Rett en desintegratiestoornis van de kinderleeftijd (ook 'syndroom van Heller' genoemd).

In mei 2013 is de DSM-5 ingevoerd. Alle verschillende autisme-stoornissen werden samengevoegd en was er voortaan nog maar een autismediagnose: autismespectrumstoornis (ASS). De reden was dat de verschillende aandoeningen lastig van elkaar te onderscheiden waren en de behandeling ervan sterk overeenkomt.

In het informele, dagelijks taalgebruik is de betekenis van de term autisme onduidelijk, deze hangt af van de context waarin de term wordt gebruikt. Meestal wordt de autismespectrumstoornis bedoeld, maar in sommige gevallen worden de verschillende stoornissen bedoeld die tot de uitgave van DSM-5 apart benoemd werden.