cover image

Autoluw

wegontwerpmaatregelen die de veiligheid van voetgangers en automobilisten verhogen / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Met autoluw wordt bedoeld dat ergens sprake is van relatief weinig gemotoriseerd verkeer. Het is niet hetzelfde als "autovrij": autoluw wordt meestal omschreven als "nagenoeg autovrij" of "bijna autovrij".[1][2]

Not Just Bikes legt het autoluw-concept uit (2019)

Veelal is dit in bebouwde kommen van dorpen of bepaalde gedeelten in steden. Ook de zogenaamde woonerven kan men onder autoluwe gebieden rekenen.