Averting-behaviour method

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De averting-behaviour method (ABM), letterlijk vermijdingsgedragmethode, is een economische waarderingsmethode die berust op de aanname dat mensen maatregelen nemen om een verslechterde milieukwaliteit te voorkomen of te herstellen, om zich tegen de milieuverontreiniging te beschermen en zo ongewenste gevolgen voor hun gezondheid te vermijden.

De betalingsbereidheid van mensen voor een schoon milieu wordt bij deze methode afgeleid uit de uitgaven die zij doen om de effecten van een vervuild milieu te vermijden of te verminderen. Zo zou de betalingsbereidheid voor een verminderde aantasting van de ozonlaag bijvoorbeeld kunnen worden afgeleid uit de bestedingen aan producten zoals zonnebrandcrèmes.