Badwill

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Badwill is het negatieve verschil tussen de balanswaarde van de onderneming en de prijs die ervoor betaald wordt.

Badwill is het tegenovergestelde van goodwill. Er ontstaat badwill wanneer men een prijs voor de onderneming betaalt die onder de balans- of boekwaarde van de onderneming ligt. Badwill wordt ook wel negatieve goodwill genoemd.

Mogelijke oorzaken van badwill liggen in nog niet in de balans tot uitdrukking gekomen fenomenen of verwachtingen. Het kan hier bijvoorbeeld toekomstige schadeclaims betreffen waarvoor nog geen voorziening hoeft te worden genomen, maar die een eventuele koper toch doen besluiten een lager bod uit te brengen.

Een alternatieve oorzaak van badwill ligt in eventuele reputatieschade die het bedrijf heeft opgelopen, waardoor klanten minder geneigd zijn de producten te kopen. Dit kan de waarde van het bedrijf verminderen, mogelijk zelfs tot onder het niveau van de activa op de balans.

Oops something went wrong: