Barrieroptie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een barrieroptie (minder frequent barrièreoptie) is een financiële optie waarvan de waardeontwikkeling afhankelijk is van het al dan niet bereiken van een vooraf bepaald niveau – de "barrier' – van de onderliggende waarde. Indien dit niveau geraakt wordt, kan de optie actief worden (z.g. "knock-in option") of kan de optie juist vervallen (z.g. "knock-out option").

Het voordeel van barrieropties ten opzichte van standaardopties is dat door de voorwaarden de prijs van de optie lager is dan bij normale opties. De barrieropties behoren tot de elementaire bouwstenen van exotische opties. Andere exotische opties zijn vaak samengesteld uit verschillende barrieropties. Ook de bekende clickfondsen zijn op deze manier geconstrueerd.

Oops something went wrong: