Begrazing van natuurgebieden

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Begrazing van natuurgebieden (ook wel graasbeheer) is een maatregel waarbij grazers actief worden gebruikt bij het beheer van natuurgebieden. Doorgaans is het doel om de biodiversiteit binnen natuurgebieden te behouden of te vergroten en gebruikt men hiervoor grote zoogdieren. Door het inzetten van grote grazers worden jonge bomen opgegeten, waardoor een gebied niet kan bebossen. Zo kunnen bijvoorbeeld heide en schrale graslanden behouden worden. Gedomesticeerde grazers zijn bijvoorbeeld runderen, schapen geiten, paarden, ezels, wilde grazers zijn edelherten en wisenten.

Dwingelderveld-3.jpg
Herder met schapen op het Dwingelderveld