cover image

Belasting (fiscaal)

fiscale overheidsheffing om in openbare uitgaven te voorzien / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Belasting is een rechtsband tussen de overheid en een rechtssubject (de belastingplichtige) waarbij een heffing of prestatie wordt opgelegd ten behoeve van een overheid met als doel in de openbare uitgaven te voorzien. Belastingen worden geheven op grond van een wet. Wanneer tegenover de betaling wel een individuele prestatie van de overheid aan het rechtssubject staat, dan spreekt men over een retributie. Meer algemeen spreekt men ook over een heffing.

Ook via het heffen van een extra toeslag op goederen (btw) wordt belasting geïnd - een vorm van indirecte belasting
Loonstrookje (uit de jaren 60) waarop staat hoeveel loonbelasting wordt geheven over het salaris - een vorm van directe belasting
Betaling van belastinggeld aan koning Karel V van Frankrijk in de 14e eeuw
Belastingontvangers in de 16e eeuw door Marinus van Reymerswale

Er is een onderscheid tussen directe en indirecte belastingen.