Benzeen

chemische verbinding / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Benzeen is een organische verbinding, meer specifiek een koolwaterstof, met als brutoformule C6H6. Het is een van de bekendste vertegenwoordigers van de aromatische verbindingen. Door het frequente gebruik van benzeen en zijn derivaten, wordt in het Nederlands een fenylgroep (een arylsubstituent met brutoformule C6H5-) afgekort door Φ (de Griekse letter phi).

Quick facts: Benzeen, Structuurformule en molecuulmodel, A...
Benzeen
Structuurformule en molecuulmodel
Benzene-Kekule-2D-skeletal.png
Structuurformule van benzeen
Benzene-aromatic-3D-balls.png
Molecuulmodel van benzeen
Algemeen
Molecuulformule C6H6
IUPAC-naam benzeen
Andere namen 1,3,5-cyclohexatrieen, fenylhydride
Molmassa 78,11184 g/mol
SMILES
C1=CC=CC=C1
InChI
1/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
CAS-nummer 71-43-2
EG-nummer 200-753-7
PubChem 241
Beschrijving Kleurloze apolaire vloeistof
Vergelijkbaar met naftaleen, tolueen, xyleen
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijkSchadelijk voor de gezondheid
Gevaar[1]
H-zinnen H225 - H372 - H319 - H315 - H304 - H340 - H350[1]
EUH-zinnen geen
P-zinnen P201 - P210 - P301+P310 - P305+P351+P338 - P308+P313 - P331[1]
Carcinogeen ja (IARC-klasse 1)
Opslag Stevig gesloten houden, weg van hitte, vonken of open vlammen
EG-Index-nummer 601-020-00-8
VN-nummer 1114
ADR-klasse Gevarenklasse 3
MAC-waarde 0,22 ppm
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,87865 g/cm³
Smeltpunt 5,5 °C
Kookpunt 80,1 °C
Vlampunt −11 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 562 °C
Dampdruk 11000 Pa
Oplosbaarheid in water 1,79 g/L
Goed oplosbaar in ethanol, xyleen, tolueen
log(Pow) 2,13
Brekingsindex 1,501 (589 nm, 20 °C)
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHog 82.9[2] kJ/mol
ΔfHol 49.0[3] kJ/mol
Sol, 1 bar 173.26[3] J/mol·K
Sos 45.56[3] J/mol·K
Cop,m 135.69[3] J/mol·K
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Close

Benzeen komt bij kamertemperatuur voor als een heldere kleurloze vloeistof, met relatief onaangename geur. Het is bijzonder stabiel doordat 6 elektronen gedelokaliseerd zijn in een ringvormige, vlakke structuur. Waar in veel verbindingen de elektronen in één chemische binding vast zitten, kunnen in de ring van koolstofatomen in benzeen de π-elektronen zich verplaatsen over de bindingen heen. Deze vrijheid wordt in de structuurformule aangegeven door de cirkel in de zeshoek.

Benzeen wordt in grote hoeveelheden vervoerd via de binnenwateren per binnenvaartschip (chemicaliëntanker). Producenten van benzeen in Nederland zijn onder andere Dow Chemical, Shell Pernis, Esso (Botlek), Zeeland Refinery en vroeger Staatsmijnen / DSM (Koninklijke DSM NV), thans SABIC.