Bestedingen

uitgaven aan goederen en diensten / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

In het dagelijks spraakgebruik wordt onder bestedingen verstaan de uitgaven aan goederen en diensten. Het kopen van een brood is een besteding.

In de economische wetenschap krijgt besteding de betekenis van aanwending van middelen voor schaarse goederen.

In de macro-economie wordt verstaan onder bestedingen: al het geld dat in een land wordt uitgegeven. In die bestedingen kunnen vier categorie├źn worden onderscheiden:

  • Consumptie (C) - het geld dat door consumenten wordt besteed aan consumentenproducten en diensten;
  • Investeringen (I) - het geld dat door bedrijven wordt besteed;
  • Overheidsbestedingen (O) - het geld dat door de overheid wordt besteed aan producten en diensten, bijvoorbeeld, het aanleggen van een industriegebied (betalingen voor bijstandsuitkeringen horen wel bij de overheidsuitgaven, maar worden niet tot de overheidsbestedingen gerekend); en
  • Export (E) - het geld dat door het buitenland (andere landen) in een land wordt besteed voor goederen en diensten.

De ontvangers van deze gelden zijn de leveranciers van de goederen en diensten die ermee betaald zijn. Daarom is de som van deze bestedingen per definitie gelijk aan de som van:

  • Nationaal product (Y) - alle in het binnenland aangeschafte goederen en diensten;
  • Import (M) - alle in het buitenland aangeschafte goederen en diensten.

In formulevorm:

C + I + O + E = Y + M

Oops something went wrong: