Bevoegd gezag

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

In Nederland is het bevoegd gezag in een bepaalde zaak het bestuursorgaan dat bevoegd is omtrent die zaak besluiten te nemen of beschikkingen af te geven. De term wordt meestal gebruikt in een van de drie volgende betekenissen:

  • de instantie die een vergunning mag afgeven (bijvoorbeeld op grond van de Wabo)
  • het schoolbestuur van een onderwijsinstelling
  • de instantie die bevoegd is om verkeersbesluiten te nemen

In alle gevallen moet het gaan om een lichaam dat 'met openbaar gezag bekleed' is (en daarmee een bestuursorgaan).