cover image

Bifurcatie (geografie)

geografie / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een bifurcatie is de splitsing van een rivier in twee takken die elk deel uitmaken van verschillende stroomgebieden. Bijzonder bij een bifurcatie is dat de stroomrichting kan wisselen, afhankelijk van het actuele waterpeil in elk van de beide verbonden rivieren. Dit is het geval bij de Casiquiare.

Bifurkation-Melle.JPG
De bifurcatie in de Hase (2006)

Bifurcaties zijn zeldzaam. Andere vormen van afsplitsing niet, er worden verschillende typen onderscheiden. De rivier die van de hoofdstroom aftakt, is een aftakking. Een rivier die zich vlak voor de monding splitst, zoals in een rivierdelta, is een rivierarm. Een aftakking die stroomafwaarts weer samenvloeit met de hoofdstroom, is een nevenstroom. Een vlechtende rivier is een rivier met splitsende en weer fuserende takken binnen één bedding. Een stroomonthoofding verlegt zijn afwatering door erosie of tektonische activiteit geheel van het ene naar een ander stroomgebied.

Oops something went wrong: