cover image

Binnenlandse Veiligheidsdienst

Nederlandse geheime dienst / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) is een voormalige Nederlandse geheime dienst die was belast met het handhaven van de binnenlandse veiligheid en het tegengaan van buitenlandse inmenging. De BVD werd in 1949 opgericht en in 2002 omgevormd tot de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Quick facts: Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), Geschie...
Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD)
Netherlands%2C_Leidschendam%2C_Lebanon_tribunal.JPG
Het gebouw in Leidschendam, waar van 1993-2002 de BVD en tot eind 2007 de AIVD gevestigd was. Tegenwoordig zetel van het Libanontribunaal
Geschiedenis
Opgericht 8 augustus 1949
Voorganger(s) Centrale Veiligheidsdienst (CVD)
Opgeheven 29 mei 2002
Vervangende instelling Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
Geschiedenis
Type Geheime dienst
Valt onder Ministerie van Binnenlandse Zaken
Hoofdkantoor Den Haag
Close

Gedurende het grootste deel van zijn bestaan was de dienst gericht op de bestrijding van het communisme. Diverse succesvolle operaties op dat gebied verschaften de BVD bij zijn buitenlandse partners een zeer goede reputatie.[1]