Bloemrijk grasland van het rivieren- en zeekleigebied

natuurdoeltype / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Bloemrijk grasland van het rivieren- en zeekleigebied is een natuurdoeltype en komt voor in het rivierengebied en in het zeekleigebied. In sommige gevallen komt het voor in afgesloten zeearmen en oeverlanden. Het vergt een vochtige tot droge grond en diepe grondwaterstand, een zwak zure tot neutrale bodem die zwak eutroof is. Een oppervlakte van minstens 0,5 hectare is vereist om het in stand te houden.