Botanische nomenclatuur

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Botanische nomenclatuur is de formele naamgeving van planten. Deze wordt geregeld door de International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (ICN of ICNafp), een wetboek dat de wetenschappelijke namen van algen, schimmels en planten regelt.

Deze heet zo sinds het Internationaal Botanisch Congres in Melbourne in 2011, dat tot de naamswijziging besloot. Tot die tijd heette dit wetboek de International Code of Botanical Nomenclature (ICBN).

Met "algen, schimmels, en planten" worden bedoeld alle organismen die traditioneel door plantkundigen worden bestudeerd, zoals groenwieren, bruinwieren, roodwieren, diatomeeën en blauwalgen, schimmels, korstmossen, levermossen, mossen, hauwmossen en vaatplanten.

Oops something went wrong: